Նյութական օժանդակություն ստացան նաև Հադրութի շրջանի առաջին և երկրորդ կարգի բոլոր հաշմանդամ ազատամարտիկները